Hayatınıza ve içinde yaşadığınız dünyaya farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Pozitif Psikoloji alanındaki çalışmalar daha mutlu, anlamlı ve dayanıklı bir hayat için bireylerin ve organizasyonların öğrenebileceği ve geliştirebileceği yaklaşımlar olduğunu gösteriyor. Aşağıda örneklerini gördüğünüz eğitim ve atölyelerde zihin kaslarımızı esenliğimize (well-being) hizmet edecek şekilde çalıştırmaya yönelik bilimsel araştırmalara dayalı yaklaşımlar, araçlar ve uygulamalar paylaşıyorum.

Pozitif Psikoloji, son 20 yılda psikoloji bilimine getirdiği farklı bakış açısıyla, bireylerin ve toplulukların esenliğini (well-being) arttıran faktörleri anlamaya, keşfetmeye ve teşvik etmeye odaklanıyor.

“Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence.”

“Mutluluk hayatın anlamı ve amacıdır, insan varlığının bütün ve yegane gayesidir.”

Aristotle

Özellikle geçtiğimiz 10-15 yılda kişisel gelişim alanına olan ilginin artarak devam ettiğini görüyoruz. Modern dünyanın zorlayıcı koşulları bizleri bu koşullarla başa çıkabileceğimiz ve daha mutlu olabileceğimiz yollar aramaya itiyor. Bu artan ilgi bir yandan yadsınamayacak bir ihtiyacı işaret ederken, bir yandan da bu alanda sunulan kaynakların boş ve hayalci sözler vaat ettiğini söyleyen eleştiriler de artıyor.

Pozitif Psikoloji modern dünyanın ayakta kalmaya çalışan insanları ve organizasyonları için ayakta kalmanın ötesine geçmelerini destekleyecek ve teşvik edecek bilimsel araştırmalara dayalı yaklaşım ve uygulamalar sunuyor.

Pozitif Psikoloji’nin temel yaklaşımlarını anlamaya yönelik

Pozitif Psikoloji Masterclass programı mutluluk, güçlü yönler, iyimserlik, dayanıklılık ve anlam konularına odaklanıyor. Bu programda Pozitif Psikoloji yaklaşımlarını bireysel ve profesyonel hayatınızda nasıl uygulayabileceğinizi de öğreneceksiniz.

“Where your talents and the needs of the world cross; there lies your vocation.”

“Yeteneklerinin ve dünyanın ihtiyaçlarının kesiştiği yerde senin amacın/misyonun yer alır.”

Aristotle

Pozitif Psikoloji ve Koçluk yaklaşımlarının kullanılacağı bu atölye, iş’e şu andaki bakış açınızın farkına varmanıza hizmet edecek. İş’e para ve statü için araç olmanın ötesinde bir yaşam ve beslenme kaynağı perspektifinden bakmanız için ilham verecek.  Güçlü yönler, akış ve anlam yaklaşımları ile Tutku’nuzu keşfetmenizi destekleyecek.

Çocukluğumuzdan itibaren iş (ödev, okul) ve oyun kavramlarını birbirinden net bir şekilde ayırmaya başlıyoruz. Bu ayrım pek çoğumuzun hayatının devamında da yer alıyor. İş’e karşı negatif bir yargı ile büyümek iş kelimesinin bizde “yük, zorunluluk” gibi negatif çağrışımlar yaratma olasığını güçlendiriyor. İş ile ilgili genel algımız çoğunlukla “yapmak zorunda olduğumuz ama büyük ihtimalle keyif almayacağımız” bir alan olmakla sınırlı kalıyor.

Yetişkinler olarak zamanımızın çok önemli bir bölümü iş alanında geçiyor. Başka bir deyişle, işimiz hayatımızın neye benzediğini büyük ölçüde belirliyor. İş’e bakış açımız ise bu alandaki ve hayatımınız bütünündeki mutluluğumuzu önemli derecede etkiliyor.

“Aynı Dünya farklı zihinler için cehennem de olabilir cennet de.”

“To different minds, the same world is a hell, and a heaven”

Ralph Waldo Emerson

Ruhsal ve fiziksel sağlığımızı teşvik edecek yaklaşım ve araçlarla kendimizi donatmamız yoğun ve hızla değişen günümüz dünyasında ayakta kalmanın ötesine geçmemimizi destekleyecektir. Pozitif Psikoloji hayatı yaşamaya değer kılan şeylere odaklanıyor ve esenliğimizi etkileyen ve arttıran faktörleri araştırıyor.

Bu atölye, bireylerin ve organizasyonların hayata pozitif ve çözüm odaklı bir perspektiften bakmalarını destekleyici, Pozitif Psikoloji’ye dayanan yaklaşımlar ve araçlar sunuyor.